Maksimalt antal dyr pr. år ifølge dyrevelfærdsreglerne