Godkendelsespligtige ændringer og overgangsbestemmelser