Er brug af en gyllebeholder til lagring af andet end gylle en biaktivitet?