Anmeldepligt, sagsbehandling af mindre erhvervsmæssige dyrehold og tilsyn med dette