§ 14 - skift i dyretype; søer til søer og smågrise